Brainy Koszalin | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Brainy Koszalin – innowacyjny program zajęć dodatkowych dla Dzieci już w Koszalinie

Kim jesteśmy ?
Brainy MindfulnessPlus to sprawdzony program zajęć dodatkowych dla Dzieci i program wsparcia Rodziny, wywodzący się z hinduskiej filozofii koncentracji, skupienia uwagi rozbudowany o opatentowane japońskie ćwiczenia wzmocnienia zmysłów i rozwoju umiejętności poznawczych, dopasowany do potrzeb europejskiego odbiorcy.

Zajęcia Brainy wpływają pozytywnie między innymi na:

? rozwój koncentracji i pamięci‬,
? aktywację prawej i lewej półkuli mózgu,
? szybsze czytanie,
? szybsze przyswajanie wiedzy,
? rozwój pamięci fotograficznej,
? zarządzanie emocjami,
? radzenie sobie ze stresem,
? rozwój kreatywności,

Dodatkowo wyróżnia nas to, że na zajęciach #BrainyMindfulnessPlus rozwijajamy różne umiejętności miękkie u dzieci, w tym potrzebną i ważną w obecnym okresie czasu siłę rezyliencji.

Rezyliencja to umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu, które spotykamy na naszej życiowej drodze. ?

Brainy Koszalin


Informacje i zapisy:
?www.brainykoszalin.pl
☎️ 501 009 994