Biuro Rachunkowe Beti | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W ofercie biura m.in.:
 
✔️ Księgowość:
 
– prowadzenie ksiąg handlowych,
– prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
– ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
– ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
– sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 
✔️ Kadry:
 
– sporządzanie listy płac,
– sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
– rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,
– obsługa kadrowa
 
✔️ Doradztwo:
 
– porady w zakresie zmniejszania obciążeń podatkowych i ZUS-owskich
– rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT-y)
– konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy; czyli kompleksowa obsługa osób prawnych i fizycznych
– opracowanie dokumentów oraz rejestracja firm we wszystkich formach własności,
– organizacja obiegu dokumentów,
– sporządzanie raportów finansowych,
– kontrola rozrachunków.
 
⭐️ Cały czas podnosimy jakość świadczonych usług przez rozszerzanie swojej oferty. Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS.
 
Biuro Rachunkowe Beti
Zwycięstwa 138 w Koszalinie
Tel. 94 341-17-84