Bezzwrotne dotacje dla sektora Turystyki – retransmisja | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W piątek 6 listopada odbyło się spotkanie informacyjne odnośnie naboru z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 1.5 – Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Zainteresowanie – przedsiębiorcy z sektora MSP prowadzący DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w branży turystycznej.

Przedmiot dofinansowania: budowa bazy noclegowej , gastronomicznej oraz infrastruktury turystycznej związanej ze szlakami wodnymi lub rowerowymi w woj. Zachodniopomorskim.

Możliwe będzie otrzymanie dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w wysokości do 55% kosztów kwalifikowanych.

 

Poniżej retransmisja z webinaru:

Dane do Prelegenta – Piotr Ostrowski

EUROPROJEKTY CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Teofila Firlika 20/209,
71-637 Szczecin

tel. 601 80 80 22;
biuro@europrojekty.com

www.europrojekty.com

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie w związku z pandemią koronawirusa i ograniczeniami związanych
z kwarantanną przygotowała możliwość spotkań dla przedsiębiorców na komunikatorze online. Naszym zamierzeniem jest, aby przedsiębiorcy mogli rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami, a tym samym chcemy wspierać przedsiębiorców w rozwoju swoich firm nie tylko zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej w Koszalinie. Przygotowaliśmy platformę do wymiany spostrzeżeń i głosów. W czasie dyskusji postaramy się pomóc przedsiębiorcom w kwestiach związanych ze zmianami i prowadzeniem działalności. Naszym zamierzeniem jest, aby przedsiębiorcy mogli ze sobą rozmawiać i wymieniać się wiedzą, a także wzajemnie wspierać.