Apel do Pana Premiera RP w sprawie wsparcia przedsiębiorców podczas II etapu pandemii COVID-19 | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
Koszalin, dnia 13 listopada 2020 r.
Szanowni Państwo!

W imieniu regionalnych organizacji biznesowych: Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, Loży Koszalińskiej Business Centre Club, Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie, Cechu Rzemiosł Różnych w Koszalinie, Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej. Apelujemy do Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego  w sprawie wsparcia przedsiębiorców podczas II etapu pandemii COVID-19.

Wielu przedsiębiorców z naszego Regionu już od lutego 2020 walczy o przetrwanie swoich firm i pracowników. Wówczas to podczas pojawienia się pierwszych symptomów pandemii COVID-19 zostały sparaliżowane branże m.in.: transport, logistyka, branża rozrywkowa, eventowa, koncertowa, sportowa, komunikacja, gastronomia, hotelarstwo i turystyka. Większość firm z wymienionych branż do dnia dzisiejszego boryka się z potężnymi problemami, a duża część pozostałych jest również w bardzo trudnej sytuacji. Jest to szczególnie widoczne w Naszym Regionie, w regionie Pomorza Zachodniego i Pomorza Środkowego.

Jako organizacje zrzeszające Przedsiębiorców z terenu Pomorza Środkowego stale monitorujemy kondycję podmiotów gospodarczych i dostrzegamy jak wielkie straty zostały poniesione aby przetrwać na rynku i zachować obecny stan zatrudnienia. Z drugiej strony bez jasnego sygnału ze strony Rządu RP o dodatkowym wsparciu nastąpią zwolnienia pracowników. Koszty finansowe jak i społeczne obsługi bezrobotnych będą znacznie wzrastać. Dlatego wnioskujemy o wprowadzenie kolejnych zapisów ustawowych mających na celu wsparcie przedsiębiorców.

Decyzja w sprawie pomocy powinna zapaść jak najszybciej, bowiem wielu przedsiębiorców podejmie decyzje o ewentualnym wypowiedzeniu umów dla pracowników. Brak odpowiedniego i pilnego wsparcia przedsiębiorstw będzie skutkowało kolejnym wzrostem bezrobocia, co z kolei przełoży się na dodatkowe koszty wsparcia bezrobotnych z budżetu państwa, koszty społeczne, zdrowotne, które kosztować mogą znacznie więcej niż zaproponowane wsparcie. Jednocześnie apelujemy, że konieczne jest wprowadzenie szeregu systemowych zmian dla przedsiębiorców, które w dłuższym okresie pozwolą firmom odzyskać kondycje po feralnym roku 2020 i ułatwią ich dalszy rozwój.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią przedmiotowego pisma oraz przekazania informacji dalej, aby wzmocnić przekaz i siłę oddziaływania na Rząd.

Oryginał listu do POBRANIA.

W sprawa pilnych proszę kontaktować się z pracownikami Biura PIG Koszalin Panią Dominiką Wiśniewską pod nr tel. 733 837 300, e-mail: dw@izba.info oraz Panem Arkadiuszem Ługowskim pod nr tel. 537 184 630 e-mail: al@izba.info.

/ – / Roman Biłas

                                                                                     Prezes
                                                                  Północnej Izby Gospodarczej
w Koszalinie