Koszalin, dnia 29 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy Państwu apel do Rządu RP i Premiera Mateusza Morawieckiego będącego efektem rozmów z przedsiębiorcami nie tylko zrzeszonymi w Północnej Izbie Gospodarczej w Koszalinie. Z końcem maja 2020 kończy się wsparcie dla firm w postaci np. zwolnień z ZUS, pożyczka 5000 zł z PUP, prolongat w Urzędzie Skarbowym, postojowe, przestojowe, wsparcie z ZUS, WUP czy PUP, a także jednorazowe subwencje z PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju). Wiele firm już skonsumowało owe wsparcie…
Z końcem maja br. pomimo kolejnych ułatwień i otwarcia poszczególnych branż nie widać ożywienia gospodarczego, co jest spowodowane strachem przed zakażeniem wirusem COVID-19, np. wiele restauracji i hoteli do dziś nie otworzyło swojej działalności, a te które otworzyły się na klientów, z uwagi na obostrzenia i bezpieczeństwo epidemiologiczne, nie są w stanie przyjąć takiej ilość Gości, które pokryją choćby koszty stałe – innymi słowy generują straty. Wiele branż jak choćby eventowa, koncertowa, sportowa czy transportowa wraz z logistyką nie mogą w myśl nowych przepisów prowadzić otwartej działalności. Podobnie jest w wielu innych branżach. Powrót do funkcjonowania gospodarki na nowych zasadach, w chwili obecnej nie jest w stanie zrekompensować strat dla w/w branż.
Od 1 czerwca 2020 wiele firm będzie musiało zastanowi jak dalej funkcjonować i czy nadal funkcjonować. Od tego momentu nie ma już żadnego wsparcia dla firm, zaczyna się np. płatność ZUS za siebie i pracowników, czynszów, spłata rat kredytów, rat leasingów,  choć wiele firm do dziś nie otworzyła działalności, a jeśli się już otworzyła to generuje jedynie straty np. restauracje czy hotele.
W związku z powyższym wystosowaliśmy w imieniu organizacji gospodarczych
z terenu Pomorza Środkowego kolejny apel do Rządu i Premiera Morawieckiego.

 

 

                                                                          / – / Roman Biłas

                                                                                     Prezes
                                                                  Północnej Izby Gospodarczej
                                                                                   w Koszalinie