1) zapytania ofertowe na:
– dostawę optycznego systemu pomiaru kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej – Goniometr:
http://bip.tu.koszalin.pl/26706/26706/art28499.html
– sukcesywną dostawę artykułów higienicznych i gospodarczych:
http://bip.tu.koszalin.pl/26706/26706/art28509.html
2) postępowania przetargowe na:
– dostawę Drukarki 3D do wytwarzania części z proszków metalicznych:
http://bip.tu.koszalin.pl/13091,13620/13620/art20857.html
– dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Koszalińskiej:
http://bip.tu.koszalin.pl/13091,13620/13620/art20847.html
Pozdrawiam,

Adam Brzycki
Kierownik Działu Zamówień
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
tel. 94-34-78-650/682
fax 94-34-78-649