W związku z ogłoszonym konkursem na innowacyjne projekty dla MŚP  informujemy, że w dniu 28 października br. w Koszalinie odbędzie się spotkanie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie z Działania 1.8 – Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/konferencje-i-szkolenia/szkolenie-w-koszalinie-dotyczace-aplikowania-o-fundusze-europejskie-w-ramach-dzialania-18-inwestycje
Dokument do pobrania: Formularz zgłoszeniowy – 28.10.2019
Dane do kontaktu:
mgr inż. Renata Szott
Główny specjalista

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Urzędu Miejskiego w Koszalinie
75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Tel. (+48) 94 348 39 13
@: renata.szott@um.koszalin.pl
www.koszalin.pl