W dniu 5 października 2019 r.  o godzinie 11.00 w Restauracji Młyńskiej odbyło się drugie spotkanie projektu Extra SME dla branży akwakultury. W spotkaniu roboczym udział wzięli przedstawiciele rybołówstwa, przetwórców, związkowców, sympatyków i mediów.
Zebrani zostali przywitani przez Pana Prezesa Romana Biłasa, który potem moderował dyskusję. Celem drugiego spotkania było odniesienie się do pierwszego raportu z dnia 28 sierpnia, dotyczących bieżących problemów branży, z pomocą praktyków, aby ostateczne wnioski były w szczególności ich głosem i wskazywał konkretne obszary do poprawy.
W końcowej części spotkania Pan profesor Bogusław Liberadzki wspólnie z zebranymi zgodnie ustalił, że jeżeli nie ograniczymy połowu przemysłowego, nie odnowi się ekosystemu wodnego. Zamknięcie Morza Bałtyckiego jest ostatnim elementem, które można zrobić, jednak co w takiej sytuacji mają zrobić rybacy i przetwórcy? Czy w takiej sytuacji będzie możliwość, aby również przetwórcy mogli wystąpić o odszkodowania? Nikt z obecnych na spotkaniu nie chciałby, żeby branża rybołówstwa upadła w Polsce, jednak nie ma aktualnie żadnych regulacji co stanie się z jednostkami i kto będzie łowił surowiec za parę lat, jeżeli zamkniemy Morze Bałtyckie .
Wszyscy obecni zgodnie podkreślili, że Bałtyk powinien żywić – zachować zdolność do produkcji żywności.
Przygotowany raport zostanie wysłany do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.