Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie przystąpiła do projektu EXTRA SME, której celem jest wsparcie branży akwakultury, poprawa polityki mającej na celu zwiększenie konkurencyjności MŚP na obszarach przybrzeżnych i wiejskich UE, promowanie na rynkach UE produktów polskich oraz uproszczenia administracyjne sprzyjające rozwojowi branży.
Zapraszamy przedsiębiorców z branży przetwórstwa rybnego, hodowców ryb, instytucji okołobiznesowych ze sfery rybołówstwa na spotkanie, które odbędzie się 5 października (sobota) o godzinie 11: 00 w Restauracji Młyńskiej w Koszalinie ul. Młyńska 33. Tematem spotkania będzie „Szanse i zagrożenia rozwoju branży rybołówstwa w Polsce”.
W czasie posiedzenia chcielibyśmy omówić aktualną sytuację rybołówstwa na Pomorzu oraz bariery dla przedsiębiorców z branży akwakultury.
Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Europarlamentarzystów oraz przedstawicieli Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Dotychczasowy raport po spotkaniu do pobrania: Raport z I spotkania Extra SME – 28 sierpnia 2019
Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie do biura Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie 94 341 10 83.