Zapraszamy przedsiębiorców na konferencje poświęconą reformie postępowania cywilnego w świetle aktualnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego.
 
Program prezentacji:
1. Założenia wprowadzenia odrębnego postępowania gospodarczego.
2. Zasady sporządzania pozwu i odpowiedzi na pozew, pism przygotowawczych.
3. Posiedzenie przygotowawcze.
4. Plan rozprawy.
5. Postępowanie dowodowe, dowody.
6. Przejawy nadużycia prawa procesowego i jego sankcje.
7. Koszty sadowe.
Podczas szkolenia słuchaczom zostaną przekazane materiały szkoleniowe.
 
Prelegentka: Katarzyna Kujawska, radca prawny z Kancelarii Perfecta
Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
 
Zgłoszenie uczestnictwa, prosimy kierować telefonicznie pod nr 94 3341 10 83 lub mailowo na koszalin@izba.info.