Szanowni Państwo!
Grupa organizacji biznesowych z regionu Pomorza Środkowego, w tym Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie podejmuje kolejne działania w sprawie powołania Województwa Środkowopomorskiego. Zapraszamy do udziału w „Debacie Środkowopomorskiej”, która odbędzie się w dniu 2 października 2019 roku (środa) w godzinach 17.00 – 19.00 w sali Biblioteki Publicznej w Koszalinie przy Placu Polonii 1. Debata ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu.
Celem Debaty jest dyskusja dotycząca wspólnych działań na rzecz umocnienia społeczno – gospodarczego Regionu Pomorza Środkowego poprzez utworzenie Województwa Środkowopomorskiego w IX Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W Debacie udział wezmą Kandydaci na Posła na Sejm RP IX Kadencji z Regionu Pomorza Środkowego będący zwolennikami jego utworzenia. W harmonogramie wydarzenia uwzględniliśmy zarówno wystąpienia kandydatów, jak i pytania z widowni. Debatę poprowadzi red. Andrzej Rudnik.
Działania w tej sprawie ponowiliśmy z początkiem 2016 roku angażując w nie organizacje biznesowe w regionie oraz przedsiębiorców. Do tej pory wielokrotnie interpelowaliśmy w tej sprawie do polityków, na szczeblu lokalnym oraz centralnym wysyłając zapytania do Pani Premier Beaty Szydło i Pana Premiera Mateusza Morawickiego, do właściwych Ministrów i Posłów. Popierając nasze stanowisko nie tylko historycznymi obietnicami przez nich składanymi, ale i argumentami ekonomicznymi, które zawarliśmy we wcześniej przedstawianym opracowaniu. Wynikami ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców, którzy opowiedzieli się za powołaniem nowego województwa. Wieloma działaniami informacyjnymi dla mieszkańców regionu, debatą i naukową konferencją tematyczną.
Zapraszamy Państwa do udziału w Debacie, śledzenia i zaangażowania w sprawię powołania Województwa Środkowopomorskiego.
 
Z poważaniem
Roman Biłas
Prezes Północnej Izby Gospodarczej
Oddział w Koszalinie