W dniu 13 września w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, odbyło się spotkanie informacyjne nt. Bezzwrotnych dotacji UE 2014-2020 dla innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw oraz odnawialnych źródeł energii.
Spotkanie poprowadził Piotr Ostrowski Prezes Zarządu Europrojekty Sp. z o.o., członek firmy zrzeszonej w naszej Izbie.
Nasz prelegent omówił m.in. aktualne, dostępne źródła finansowania inwestycji OZE na lata 2019-2023 – Regionalne Programy Operacyjne, Środki krajowe NFOŚiGW oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
W okresie 2019-2023 dostępne są bezzwrotne dotacje finansowane z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje w oszczędność energii w tym wykorzystanie energetyki odnawialnej.
Rodzaj dotowanych inwestycji OZE:

 1. FARMY FOTOWOLTAICZNE
 2. FARMY WIATROWE
 3. BIOGAZOWNIE
 4. POMPY CIEPŁA
 5. INSTALACJE SOLARNE
 6. SPALARNIE BIOMASY
 7. UKŁADY KOGENERACYJNE i TRIGENERACYJNE

W drugiej części spotkania omówiono dofinansowania inwestycji w ramach RPO WZ 2014-2020, w tym nabór wniosków z

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 • Oś priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
 • Działanie 1.8  Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Z ostatniego wymienionego punktu, o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, których projekt oraz działalność prowadzona w wyniku jego realizacji zlokalizowane są na terenie ZIT KKBOF, tj.: Będzino, Białogard, Miasto Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg, Miasto Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie.
Oś priorytetowa I :Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
Terminy dotyczące naboru:

 • Ogłoszenie naborów: 31.10.2019 r.
 • Nabór: 02.12.2019 r. – 03.02.2020 r.

Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie i do zobaczenia na kolejnych szkoleniach organizowanych przez PIG Koszalin!

Kontakt do prowadzącego:
Piotr Ostrowski
Prezes Zarządu
Europrojekty Consulting Sp. z o.o.
tel. 601-80-80-22
e-mail: biuro@europroejkty.com
www.europrojekty.com
Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnej edycji szkolenia z bezzwrotnych dofinansowań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.