W piątek 26 lipca br. już po raz trzynasty odbył się w Galerii MPS International w Koszalinie wernisaż twórczości artystów z naszego regionu. Tym razem przedstawiono abstrakcję stworzoną przez Jana Andrzeja Walaska.
W czasie wernisażu, oprócz obrazów, można było obejrzeć skatalogowane wszystkie prace artysty w formie książkowej.
Jan Andrzej Walasek od lat szkolnych rysował i malował, by z czasem sztuka stała się jego pasją. Poszukiwał form rozwoju plastycznego poprzez udział w grupach twórczych i działaniach artystycznych. Był współtwórcą Pracowni Malarstwa MŁYN w Działdowie. Ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W swojej twórczości podejmuje różne tematy, głównie inspirowane naturą, ale też odwołuje się do twórczości wielkich mistrzów. W 2011 roku otrzymał medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Pierwsze próby malarstwa abstrakcyjnego Jan Andrzej Walasek podjął w połowie lat 90. ub. w. Początkowo były to rysunki, w których artysta poszukiwał form, znaków i układów kompozycyjnych. Z czasem uznał, że praca nad abstrakcją jest istotą tworzenia, w której proces malarski opiera się na ciągłych poszukiwaniach, zmierzających ku czemuś nieokreślonemu. – Chcę, by te obrazy miały moc i siłę działania, dlatego stosuję ekspresyjne formy, zróżnicowane faktury i mocne kolory w kontrastowych zestawieniach – dodaje autor.

Galeria MPS, to miejsce, które w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, udostępnia lokalnym i krajowym Artystom oraz Pracownikom do ekspozycji swoich prac.
Galeria ma za zadanie promować sztukę i przybliżać ją Pracownikom, Klientom oraz pozostałym Interesariuszom. W trakcie wernisaży Galeria MPS jest również udostępniana mieszkańcom Koszalina.
Serdecznie gratulujemy organizacji wydarzenia MPS International.