Warunki przystąpienia dla Anioła Biznesu:

  1. Złożenie deklaracji, załącznik nr 1 do Regulaminu.
    Deklaracja przystąpienia do KAB
  2. Akceptacja postanowień Regulaminu
  3. Brak zaległości w składkach członkowskich do Północnej Izby Gospodarczej.
  4. Opłata 3 miesięcznej składki do KAB w wysokości 300 zł.

Informację dla Pomysłodawców:

  1. Wypełnij wniosek: Zgłoszenia dla start-upów do programu KAB
  2. Prześlij na adres koszalin@izba.info