Klub Aniołów Biznesu realizuje swoje zadania poprzez:

  1. Tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
  2. Wspieranie startupów w regionie,
  3. Przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości,
  4. Rozwój gospodarczy regionu i kreowanie środowiska startupowego,
  5. Realizację przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców, współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i szkołami,
  6. Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości w regionie.

Członkami Klubu Aniołów Biznesu są przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi lub osoby fizyczne wskazane przez osoby prawne, zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej.